CZYM JEST STUDENCKA GRUPA REWOLUCYJNA?

Studencka Grupa Rewolucyjna jest luźnym związkiem studentów, współpracuje z Federacją Anarchistyczną oraz z OZZ Inicjatywa Pracowniczą jak i z osobami niezależnymi nie zgadzającymi się na dany porządek. Jej celem jest bezklasowe społeczeństwo oparte na bezpośrednim decydowaniu o otaczającej rzeczywistości oraz pomocy wzajemnej zamiast konkurencji.
Studencka Grupa Rewolucyjna odwołuje się do tradycji kontestacji. Rzeczywistość wymaga od nas zaangażowania. Kapitalistyczno-państwowy wyzysk uniemożliwia bezinteresowną naukę oraz zajmowanie się nią przez rzeszę ludzi. Póki taki stan rzeczy istnieje nauka staje się narzędziem klasy panującej. Jej wyzwolenie jest możliwe jedynie poprzez wyzwolenie klas uciskanych.
Studencka Grupa Rewolucyjna poprzez ulotki i pisma IIIobiegowe szerzy idee swobody i równości. Jest taktyką kulturowej partyzantki, mentalnym terroryzmem i pojacko-menelską prowokacją.
Studencka Grupa Rewolucyjna stawia sobie za cel badanie i krytykę istniejącego systemu. Występuje przeciwko propagandzie wolnorynkowej i globalnemu kapitalizmowi. Jest wroga państwu, kapitałowi oraz kościołowi. Pod tą trójgłową bestię "podkłada bomby" czekając aż wszelkie uciskane mniejszości, wszyscy wykluczeni i ci wydrążeni, wyjdą na ulicę ze śpiewem tworząc inny świat. Ludzki świat.
Studencka Grupa Rewolucyjna nie posiada przywódców ani określonych struktur. Jest ruchem i międzyludzką relacją. Jest walką i trwa póki trwa walka i istnieją wojownicy.