DEKLARACJA IDEOWA FEDERACJI ANARCHISTYCZNEJ:
Federacja Anarchistyczna dąży do zniesienia wszelkich struktur społecznych i regulacji prawnych ograniczających w jakikolwiek sposób wolność osobistą - władzy wynikłej z zawłaszczenia środków przymusu, produkcji i indoktrynacji. Uznajemy za konieczne utożsamianie własności z pracą oraz prawo chroniące życie (i zdrowie wszystkich istot), wolność (dysponowania własnym ciałem i umysłem) czy pracę (i jej owoce). Wszystko inne nie powinno być ani nakazane, ani zakazane, zaś o kształcie działań powinny decydować tylko umowy zainteresowanych stron, a nie wola osób trzecich, zwłaszcza instytucji. Organizacja życia na skalę społeczną winna opierać się nie na odgórnej władzy, lecz na solidarności i samorządach pracowniczych, lokalnych itp. Ludzie mają prawo do błądzenia na własny rachunek.