REPRESJE WE WŁOSZECH

We Włoszech w samym tylko maju w trzech oddzielnych operacjach policji "antyterrorystycznej" aresztowano 22 anarchistów i anarchistek. 5 z nich jest oskarżona o różnorakie akcje solidarnościowe z osobami przetrzymywanymi w wiezieniu dla imigrantów "Regina Pacis" (miejsca tego typu są eufemistycznie nazywane przez włoskie władze "centrami tymczasowego pobyty") oraz inne ataki. W ramach akcji odbyło się dużo demonstracji, akcji propagandowych a także ataków na cele związane z tym wiezieniem, m.in bank zajmujący się finansami tegoż obiektu, posiadłość dyrektora, miejscowa katedrę (wiezienie jest własnością Kościoła!). Kilkakrotnie sabotowano tez stacje Esso za dostarczanie paliwa wojskom okupacyjnym w Iraku.
Tydzień później w Lecce w Sardynii aresztowano 7 osób rzekomo związanych z rozmaitymi atakami anarchistycznymi w tym rejonie oraz przeszukano 48 mieszkań i squatow w kilku miastach Włoch. Oprócz aresztowań z wielu lokacji zarekwirowano dużą ilość pism anarchistycznych, plakatów etc.
Pod koniec maja odbyła się jak to tej pory największa fala represji. Przeszukano 110 mieszkań i aresztowano 10 osób, mających jakoby związek z fala ataków dokonywanych przez FAI (Nieformalna Federacja Anarchistyczna). Warto nadmienić, ze wśród aresztowanych jest kilka osób z włoskiego ACK, które zostały oskarżone o rozpowszechnianie odezw FAI w swoim biuletynie, który z kolei został ogłoszony "nielegalna publikacją". Policja zarekwirowała rownież serwer na którym znajdowała się lista dyskusyjna włoskiego ACK
(wiecej info: http://www.ecn.org/filiarmonici/crocenera.html )

Adresy zatrzymanych, gdzie można wysyłać listy:
Danilo Cremonese
Casa Circondariale
via San Donato 2
65129 Pescara
Italy

Valentina Speziale
Casa Circondariale
via San Donato 2
65129 Pescara
Italy

Stefano del Moro
Casa Circondariale Regina Coeli
via della Lungara 29
00165 Roma
Italy

Marco Bisesti
Casa Circondariale Regina Coeli
via della Lungara 29
00165 Roma
Italy

Massimo Leopardi
Casa Circondariale Regina Coeli
via della Lungara 29
00165 Roma
Italy

Lucia Rippa
Casa Circondariale
viale L. Settembrini 8
42100 Reggio Emilia
Italy

Elsa Caroli
Casa Circondariale,
via della Rocca 6
47100 Forlě
Italy

Claudia Cospito
Casa Circondariale
contrada Ceppaia 1
64100 Teramo
Italy

Mattia Bretoni
Casa Circondariale
strada delle Novate 65
29100 Piacenza
Italy

Tirteo Tavernese (Teo)*
Carcere di Palmi
Via Trodio, 8
89015 Palmi (RC)
Italy

Z innych włoskich newsów: jeden z członków grupy Il Silvestre (dla tych co nie wiedza- włoska grupa eko-anarchistow z Pisy oskarżonych o publikacje w swojej gazecie odezwy grupy walki zbrojnej COR) Alessio Perondi został zwolniony z wiezienia. Niestety powodem był fatalny stan zdrowia i Alessio odjechał w karetce prosto do szpitala.
Proces przeciwko Il Silvestre ma się zacząć 5 grudnia 2005. W stan oskarżenia zostały postawione kolejne 3 osoby z grupy. Dodatkowo w trakcie rozpatrywania jest wniosek włoskich władz o ekstradycje Francisco Goia z Hiszpanii, gdzie ukrywał się po ucieczce z aresztu domowego i gdzie w tej chwili przebywa w wiezieniu.
Adresy członków grupy, którzy nadal przebywają w wiezieniu.:
William Frediani
Casa di Reclusione
Via Maiano 10
06049 Spoleto (PG),
Italy

Francesco Gioia
Modulo VII
Ctra. Comarcal 611, km. 37,6;
28770 Soto del Real
Madrid
Spain